• ایران
  • شنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۳
روز چهارم صفر ۹۸ (غریب نوازی)
سخنرانیهای محرم و صفر ۱۳۹۸

روز چهارم صفر ۹۸ (غریب نوازی)

روز دوم صفر ۹۸ (احترام سالمندان)
سخنرانیهای محرم و صفر ۱۳۹۸

روز دوم صفر ۹۸ (احترام سالمندان)

روز اول صفر ۹۸ (نحثی ایام اول ماه صفر)
سخنرانیهای محرم و صفر ۱۳۹۸

روز اول صفر ۹۸ (نحثی ایام اول ماه صفر)

روز بیست و نهم محرم ۹۸ (روز آخر محرم)
سخنرانیهای محرم و صفر ۱۳۹۸

روز بیست و نهم محرم ۹۸ (روز آخر محرم)

روز بیست و هفتم محرم ۹۸ (توبه از گناه)
سخنرانیهای محرم و صفر ۱۳۹۸

روز بیست و هفتم محرم ۹۸ (توبه از گناه)

روز بیست و ششم محرم ۹۸ (عفو و گذشت)
سخنرانیهای محرم و صفر ۱۳۹۸

روز بیست و ششم محرم ۹۸ (عفو و گذشت)

روز بیستم یکم محرم ۹۸ (دفاع مقدس)
سخنرانیهای محرم و صفر ۱۳۹۸

روز بیستم یکم محرم ۹۸ (دفاع مقدس)